Öğr. Gör. HALUK TURĞUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HALUK TURĞUT

T: (0282) 250 2687

M hturgut@nku.edu.tr

W hturgut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2010-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2004-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Fransız Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, BORDER CROSSING, vol. 7, pp. 49-72, 2017.
Özgün Makale Central and Eastern European Online Library (CEEOL)China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search international ERIH PLUS (Erih Index)Norwegian Register of Scientific Journals, Series and Publishers (NRSJSP Search)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search Erişim Linki
2. TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., DÜNDAR S., Akıllı Sınıf Tahtasının Sözcük Öğrenimine Katkısı Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, Border Crossing, vol. 7, pp. 49-70, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. TURĞUT H., PEYAMİ SAFA NIN DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU NDA İNSAN ARZUSUNUN MİMETİK GÖRÜNÜMLERİ, HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, 2015.
Özgün Makale EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
4. TİLBE A., TURĞUT H., Romain Gary’den Yeniötesi Bir Özkurgusal Roman:Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı, Turkish Studies, vol. 8, pp. 651-658, 2013.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. TURĞUT H., Tahsin Yücel’in Gökdelen Adlı Romanında Uzamın Düşüngüsel Anlamı, FRANKOFONİ, pp. 261-266, 2013.
Özgün Makale MLA, ULAKBİM
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAMAN M., TURĞUT H., Romain Gary’nin “La Danse de Gengis Cohn” Adlı Romanında Mizah, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derrgisi, ss. 111-120, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Mükremin Y., H. T., Türkiye ve Fransa Toplumsal Güvenlik Kurumlarında Kullanılan Kavram ve Terimlerin Karşılaştırılması, I. ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM VE TERİMBİLİMKURULTAYI (20.10.2011-21.10.2011).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YAMAN M., TURĞUT H., Romain Gary’xxnin La Danse de Gengis Cohn Adlı yapıtında Mizah, XII. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ (04.05.2017-06.05.2017).
Özet bildiri
2. TİLBE A., TURĞUT H., ROMAIN GARY’DEN YENİ ÖTESİ BİR ÖZKURGUSAL ROMAN: ŞAFAKTA VERİLMİŞ SÖZÜM VARDI, IX. Ulusal Frankofoni Kongresi (23.05.2013-25.03.2013).
Özet bildiri
3. TURĞUT H., Tahsin Yücel’xxin Gökdelen Adlı Romanında Uzamın Düşüngüsel Anlamı, VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi (16.05.2012-18.05.2012).
Özet bildiri
Editörlükler
1. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGEBASIM, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2015-01.02.2017).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
Ulusal Projeler
1. Okullarda Kara Tahta dönemini sona erdiren Akıllı Tahtanın yabancı dil hazırlık sınıflarında kullanımı ve karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.04.2014-31.03.2015.